بررسی نصب سیستم مبرد جریان متغیر (Variable Refrigerant Flow: VRF) در ساختمان‌های بلند مرتبه

سیستم VRF با توجه به بازدهی بسیار مناسب و ویژگی‌هایی مطلوب زیادی که ارائه داده، توانسته جایگاه مناسبی در بازار برای خود پیدا کند. به لطف بهبود‌های ایجاد شده سیستم VRF دامنه کاربرد خود را به پروژه‌های مختلف گسترش داده است. این سیستم در سال‌های اخیر توانسته سهم 24  درصدی از بازار کل تهویه مطبوع در دنیا را به خود اختصاص دهد. یکی از ویژگی‌های سیستم‌هایی VRF انعطاف بالا، وزن پائین و نیاز به فضای کم برای نصب است، این موضوع باعث شده تا بتوان آن را در شرایط مختلفی نصب کرد. علی رغم انعطاف بالا، استفاده از سیستم‌های VRF در ساختمان‌های بلند مرتبه همواره یکی از بحث‌های چالشی در مورد این سیستم بوده است. به همین دلیل روش‌های مختلفی برای نصب سیستم VRF در ساختمان‌های بلند مرتبه ارائه شده تا بتوان بر محدودیت‌های ارتفاعی موجود در نصب غلبه کرد. یکی از این راه‌حل‌ها استفاده از موتورخانه میانی یا نصب یونیت خارجی در تراس است. با این روش‌ها می‌توان سیستم را برای ساختمان‌های بلند مرتبه بدون نگرانی درباره محدودیت‌های اجرایی مانند حداکثر طول لوله‌کشی نصب کرد. البته این روش‌ها هم به دلیل تاثیر یونیت‌های خارجی در طبقات مختلف بر روی هم‌دیگر جای بحث دارند.

نصب نادرست و یا غیراستاندارد سیستم VRF می‌تواند بازدهی و قابلیت اطمینان آن را به شدت مورد تاثیر قرار دهد. به همین دلیل برای استفاده درست و بهره بردن از ویژگی‌های زیادی که سیستم‌های VRF ارائه می‌دهند، باید مراقب بود تا استانداردهای نصب به درستی رعایت شود. این موضوع وقتی دشوارتر می‌گردد که با شرایطی رو به رو شویم که در راهنمای نصب و استانداردهای ارائه شده توسط سازنده‌ها، توضیحاتی درباره آن ارائه نشده باشد. به همین دلیل در این مقاله نصب سیستم‌های VRF در ساختمان‌های بلند مرتبه مورد بحث قرار گرفته است.

پیش از پرداختن به ادامه بحث ابتدا محدودیت‌های ارتفاعی و مسیری برای نصب سیستم‌های VRF به شرح زیر ارائه می‌شود.

شکل 1. محدودیت‌های ارتفاعی و مسیری در نصب سیستم‌های VRF

همان‌طور که در شکل 1 دیده می‌شود محدودیت‌هایی در زمینه حداکثر ارتفاع، اختلاف ارتفاع بین یونیت‌های داخلی و … وجود دارد که باید حتما آن‌ها را در نصب رعایت کرد. این محدودیت‌ها برای تمام برندها با تقریب بسیار خوبی یکسان می‌باشند. بنابراین برای نصب سیستم‌های VRF در ساختمان‌های بلند مرتبه برای تخطی نکردن از این محدودیت‌ها باید با در نظر گرفتن موتورخانه میانی و یا نصب یونیت‌های خارجی در تراس‌ها کار را پیش برد. اگر موتورخانه میانی مورد استفاده قرار گیرد فضای مفید زیادی هدر می‌رود، هزینه اجرا افزایش یافته و اتلافاتی به سیستم تحمیل می‌گردد. به همین دلیل در این مقاله راه‌کار نصب یونیت‌های خارجی در تراس برای یک ساختمان 30 طبقه اداری بررسی شده است. در شکل 1 نقشه یک طبقه نمونه که در آن محل نصب یونیت خارجی مشخص شده‌، ارائه گشته است.

شکل2. نمونه نصب یونیت خارجی در تراس

در صورتی که یونیت خارجی در تراس نصب شود، می‌توان طول لوله‌کشی و به تبع آن هزینه‌های اجرا را به طور محسوس کاهش داده و همزمان قابلیت اطمینان را نیز بالا برد. در کنار این مزایا نصب در تراس می‌تواند معایبی هم داشته باشد که یکی از آن‌ها تاثیر هوای خروجی یونیت‌های خارجی بر یکدیگر است. از آن‌جا که دمای هوای ورودی به یونیت خارجی تاثیر قابل توجهی بر بازدهی و قابلیت اطمینان سیستم‌های VRF دارد، باید تلاش کرد تا همواره دمای هوای ورودی به یونیت خارجی در حالت سرمایش در کم‌ترین مقدار ممکن باشد. در حالت نصب یونیت‌های خارجی بر روی تراس و به صورت تیپ امکان تاثیر یونیت‌های خارجی بر روی هم‌دیگر بسیار زیاد است. در این تحقیق جریان حرارتی خروجی از یونیت‌های خارجی با استفاده از روش دینامیکی سیالات محاسباتی (CFD) و به کمک نرم افزار فلوئنت (Fluent Airpak) در یک پروژه نمونه شبیه‌سازی شده است. در این پروژه بار یونیت خارجی مورد نیاز هر طبقه با مساحت 800 متر مربع برابر 69 کیلووات در نظر گرفته شده است. با این تفاسیر گرمای خروجی از یونیت خارجی حدود2/87 کیلووات با نرخ جریان هوای 2/7 کیلوگرم بر ثانیه است.

در ضمن باید ذکر کرد که دمای متوسط محیط در این تحلیل برابر  33 در نظر گرفته شده است. در صورت نصب یونیت‌های خارجی در تراس و یا هر فضای دیگری که باعث ایجاد مانع در برابر جریان هوای خروجی یونیت خارجی در فاصله‌ای کم‌تر از 3 متر شود، باید از کانال‌های انحرانی مانند آن‌چه در شکل 3 نشان داده شده است، استفاده کرد.

شکل 3. شماتیک نصب یونیت خارجی بر روی تراس و استفاده از کانال منجرف کننده

شبیه‌سازی را در دو حالت نشان داده شده در شکل 4 انجام شده است:

  1. یونیت خارجی هر طبقه در تراس مربوط به آن نصب می‌شود، بنابراین در تمام طبقات یونیت خارجی وجود دارد.
  2. یونیت خارجی هر دو طبقه مجاور، در یک طبقه نصب می‌شود. در این حالت یونیت‌های خارجی تنها در طبقات فرد قرار می‌گیرند.

شکل 4. شماتیک قرار گرفتن یک و دو یونیت خارجی بر روی تراس

کانتور حرارتی جریان هوای خروجی از یونیت‌های خارجی طبقات 24 تا 30 (طبقات حساس) برای حالت‌های 1 و 2 به ترتیب در شکل‌های 5 و 6 ارائه شده‌اند.

شکل 5. کانتور حرارتی جریان هوای خروجی از یونیت‌های خارجی طبقات 24 تا 30

با توجه به کانتور حرارتی جریان هوای خروجی از یونیت‌های خارجی (شکل 5) به راحتی می‌توان فهمید که در این حالت دما در ورودی یونیت‌های خارجی بعضی از طبقات می‌تواند تا بیش از  17 نسبت به دمای محیط (33) یعنی 50 بالا برود. این موضوع از دو جهت می‌تواند مضر باشد اولا به شدت بازدهی دستگاه را کاهش داده و ثانیا باعث کاهش قابلیت اطمینان و حتی از کار افتادن دستگاه می‌شود چرا که آستانه بالای دما برای عملکرد سیستم‌های VRF عادی در برندهای مختلف تقریبا بین 43 تا 45 است.

شکل 6. کانتور حرارتی جریان هوای خروجی از یونیت‌های خارجی طبقات 24 تا 30

در این حالت کانتور حرارتی وضعیت بسیار مناسب‌تری داشته و دما ورودی به یونیت‌های خارجی به طور میانگین 22% از حالت قبلی پائین‌تر است. این موضوع می‌تواند تضمین کننده عملکرد مطمئن و پربازده سیستم‌ها باشد. برای بررسی دقیق‌تر در شکل‌های 7 و 8، کانتور دمای هوا ورودی به یونیت خارجی در طبقه 3 و طبقه 29 برای این حالت ارائه شده است.

شکل 7. کانتور حرارتی جریان هوای ورودی به یونیت خارجی نصب شده در طبقه 3

شکل 8. کانتور حرارتی جریان هوای ورودی به یونیت خارجی نصب شده در طبقه 29

دمای میانگین هوای ورودی به یونیت خارجی در طبقه 29 حدود  5 از دمای طبقه سوم بالاتر است. البته در این طبقه هم دمای هوای ورودی نهایتا به  38 درجه می‌رسد که کماکان از محدود عملکرد استاندارد پائین‌تر است. هر چند دستگاه افت اندکی خواهد داشت اما در مقایسه با افت یونیت خارجی نصب شده در طبقه مشابه در حالت قبل ناچیز است و قطعا دستگاه از نظر عملکرد دچار مشکل نمی‌شود. در شکل 9 میانگین دمای ورودی به یونیت خارجی برای طبقات مختلف در دو حالت مورد بررسی نشان داده شده است.

شکل 9. دمای میانگین هوای ورودی به یونیت‌های خارجی در طبقات مختلف برای دو حالت بررسی شده

همان‌طور که در شکل 9 می‌بینیم برای وقتی که یونیت‌های خارجی در تمام طبقات قرار می‌گیرند، دمای هوای ورودی به یونیت خارجی با پیشروی از طبقه اول به طبقه 30، به طور محسوس افزایش می‌یابد. افزایش دما به قدری زیاد است که از طبقه 9 به بعد دمای هوای ورودی به بالاتر از  43 می‌رسد. در این شرایط عملا سیستم‌های VRF عادی قادر به کارکردن نخواهند بود. حتی اگر سیستم قادر به کار کردن هم باشد بازدهی و ظرفیت آن به شدت پائین خواهد بود. در حالت دوم که یونیت‌های خارجی تنها در طبقات فرد نصب شده‌اند (یونیت‌های هر دو طبقه مجاور در یک طبقه قرار گرفته‌اند) وضیعت بسیار مناسب‌تر است و در بدترین حالت دمای هوای ورودی به یونیت خارجی به  38 می‌رسد که تنها  5 بالاتر از دمای عادی محیط است. حتی اگر شرایطی ایجاد شود که بتوان یونیت‌های خارجی را هر سه طبقه در میان و یا با فاصله بیش‌تر نصب کرد، می‌توان انتظار داشت که یونیت‌های خارجی تاثیر منفی‌کم‌تری بر هم داشته و عملکرد بهتری داشته باشند.

با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان فهمید که چگونگی نصب اهمیت بسیار زیادی دارد. همواره در پروژه‌های مختلف باید چیدمان و محل نصب یونیت‌های خارجی را طوری انتخاب کرد که بهترین شرایط عملکردی ایجاد شده و یونیت‌های خارجی بر هم کم‌ترین تاثیر منفی را بگذارند. نتایج این تحقیق را می‌توان به سایر سیستم‌های هواخنک نیز تعمیم داد. در ضمن برای نصب در بام و یا نصب یونیت‌ها در کنار هم نیز باید به وضعیت آن‌ها نسبت به یکدیگر توجه داشت تا تاثیر منفی بر عملکرد یکدیگر نداشته باشند. به صورت کلی باید شرایطی ایجاد کرد که به هیج وجه هوای خروجی از یونیت خارجی به ورودی خود دستگاه و یا دستگاه‌های مجاور آن منتقل نشود. رعایت این موضوع ساده می‌تواند تاثیر محسوسی بر عملکرد سیستم VRF و سیستم‌های هواخنک مشابه مانند چیلرهای هواخنک داشته باشد.

نصب مناسب و استاندارد در سیستم‌های VRF بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند کارکرد مطمئن و پربازده سیستم را تضمین کند.