مقایسه‌ی سیستم مبرد حجم متغییر با دیگ-فن‌کویل از نظر هزینه‌های جاری در شرایط اقتصادی و محیطی ایران

استفاده از تجهیزات جدید برای کاهش مصرف انرژی و بهبود بازدهی در بخش‌ های پر‌ مصرف همواره یکی از دغدغه‌ های مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان بوده است.در زمینه‌ ی تجهیزات تهویه مطبوع و ساختمانی که سهم ۴۰ درصدی از مصرف کل انرژی دارند نیز تجهیزات جدیدی از جمله سیستم مبرد حجم متغییر پیشنهاد شده‌ که بازدهی مناسبی نشان داده‌اند. بازدهی بالای سیستم مبرد حجم متغیر و توجیح اقتصادی آن در خیلی از تحقیقات اثبات شده است اما با توجه به وابستگی بازدهی سیستم‌ های مبرد حجم متغیر به شرایط محیطی و تفاوت هزینه‌ های مربوط به حامل‌ های انرژی، برای فهمیدن وضعیت اقتصادی استفاده از سیستم مبرد حجم متغیر نسبت به رقبای سنتی‌ تر خود لازم است که این موضوع برای شرایط اختصاصی ایران بررسی شود. در این گزارش توجیح اقتصادی سیستم مبردحجم متغیر برای گرمایش فضاها با توجه به هزینه‌ های گاز و برق در ایران بررسی و با سیستم دیگ-فن‌ کویل مقایسه شده است.نتایج نشان می‌ دهند که هزینه‌ های جاری سیستم مبرد حجم متغیر به‌ شدت به شرایط محیطی مورد استفاده وابسته می‌ باشند ولی با این وجود برای تهران استفاده از سیستم مبرد حجم متغیر برای گرمایش می‌ تواند به کاهش ۲۸% در هزینه‌ های جاری منجر شود…