اراده‌ای برای طلوعی دوباره

پس از پایان جنگ، شرکت سهامی عام شده و با نام Robert Bosch AG با چالش‌های فراوانی مواجه شد. بازگشت به بازار جهانی سخت شده بود اما تماس های قدیمی مجدد بازسازی شد و بازارهای جدید باز شد. در همان زمان، این شرکت متمرکز بر یک مهارت اصلی – تشنگی برای نوآوری بود. از ابتدای سال ۱۹۲۵ یک خط تولید جدید معرفی و تولید شرکت به پنج برابر افزایش یافت.


رابرت بوش کارفرما و رئیس هیات مدیره


رابرت بوش در سال۱۹۴۲درگذشت. هیات مدیره بنا به درخواست وی بخشی از مازارد سود شرکت را به امور خیریه اختصاص داد و هانس والز تا سال ۱۹۶۳به عنوان جانشین موسس انتخاب شد.


افتتاح اروپای شرقی

درسال ۱۹۹۴با فروپاشی پیمان ورشو بوش برای باز کردن کارخانجات خود در جمهوری چک، لهستان، مجارستان، انگلس و سامرا به روسیه رفت و سهم فروش خارج از آلمان از ۵۱ درصد در سال ۱۹۹۰ به حدود ۷۲ درصد در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت.بازسازی بوش

تا سال ۱۹۴۵ بیش از ۵۰ درصد تاسیسات بوش در آلمان توسط بمب‌های متفقین تخریب شده بود. در این زمان بوش نقش کلیدی به عنوان یک تامین کننده موقت وسایل نقلیه نظامی و استراتژیک را داشت.ظرافت در اوج کمال


در اوایل دهه ۱۹۵۰، بوش سبد متنوعی از تولیدات خود شامل محصولات آشپزخانه ،مته‌های برقی و … را به بازار عرضه نمود و در این بین محصولاتی مانند رادیوی ماشین به میلیون‌ها نفر فروخته شدند.ساختار جدید


بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ رونق اقتصادی به وجود آمد و شرکت در بخش‌های تجاری دیگر گسترش یافت. در نتیجه این باعث گردید تعداد همکاران شاغل در آن از ۱۵٫۰۰۰ نفر به ۷۰٫۰۰۰ نفر افزایش یابد.

سفری در تاریخ کمپانی بوش

0-2
0-4